HARMONOGRAM KONFERENCE 

 

pátek 13. 5. 2022 Simulační centrum LF MU

12.00 – 18.00   Registrace

13.00 – 14.00   Workshop

14.00 – 14.15   Přestávka

14.15 – 15.15   Workshop

15.15 – 15.30   Občerstvení o přestávce

15.30 – 16.30   Workshop

16.30 – 16.45   Přestávka

16.45 – 17.45   Workshop

 

 

pátek 13. 5. 2022 Ústav zdravotnických věd

16.00 – 18.00 Workshop  vedený zahraniční lektorkou  Jolanda Liebregts, MSc.

                       Měkké/netechnické dovednosti porodní asistentky

 

 

sobota 14. 5. 2022 Kampus Masarykovy univerzity

08.00 – 17.00   Registrace, prohlídka výstavy firem

08.30 – 08.45   Slavnostní zahájení

08.45 – 16.50   Odborný program

08.45 – 10.30   1. blok přednášek

10.30 – 11.00   Občerstvení o přestávce

11.00 – 12.45   2. blok přednášek

12.45 – 13.40   Oběd

13.40 – 15.10   3. blok přednášek

15.10 – 15.30   Občerstvení o přestávce

15.30 – 16.45   4. blok přednášek

16.45                Závěr konference

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE

SOBOTA  14. 5. 2022

 

08.30 – 08.45     Slavnostní zahájení

                            prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

                            doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

                            phDr. Miloslava Kameníková

 

08.45 – 10.30 hodin  I. BLOK   … rozumíme a chápeme tuto profesi všichni stejně?

Předsedající: Zemanová M., Veselá L.                                    

08.45 – 09.15     Kooperace v porodní péči z holandské perspektivy

                            Liebregts J.

                           Přednášku tlumočí: Mgr. Petra Ann Kovařčíková

 

09.15 – 09.35     Porodní asistenkou v Saudské Arábii

                           Poštulková M.

09.35 – 9.55       Porodní asistence v Československu/Česku v posledních sto letech

                           Königsmarková I.

9.55 – 10.15       Multioborový přesah porodní asistence                                                             

                           Zemanová M.

10.15 – 10.30     Diskuze

10.30 – 11.00    Občerstvení a neformální diskuze

11.00 – 12.45 hodin    II. BLOK     Psychosomatické aspekty péče v porodní asistenci

 Předsedající: Kameníková M., Wilhelmová R.

11.00 – 11.15     Mateřství je krásné, ale přináší i těžké chvíle   

                           Pavelková K.

11.15 – 11.30     Jak funguje sdružená péče o matku a novorozence  na poporodním oddělení v  ÚPMD v Praze?

                           Billová L.

11.30 – 11.50     Špecifiká sprevádzania rodičky s posttraumatickými symptómami – prevencia retraumatizácie

                           Klempová T.

11.50 – 12.05     Duly na Bulovce

                           Samková A.

12.05 – 12.20     Kvalita péče poskytované v mateřství očima českých žen

                           Wilhelmová R.

                           Prezentace AZV projektu ÚZV LF MUNI a GPK FN Brno

12.20 – 12.35     Křest skript – Vybrané kapitoly porodní asistence

                           (skripta zaměřená na celostní péči o ženu a novorozence, podporující fyziologii)

 

12.35 – 12.45     Diskuze

 

12.45 – 13.40    Oběd

 

13.40 – 15.10 hodin      III. BLOK      Fungování Center porodní asistence v ČR

Předsedající: Kameníková M., Nagy P.

13.40 – 13.55     Rozvoj Centra porodní asistence ve FN na Bulovce

                           Velíková L.

13.55 – 14.10     Centrum porodní asistence ve FN Brno – co se událo za rok jeho fungování

                           Kameníková M.

14.10 – 14.25     Porodní asistentka v Centru porodní asistence - benefity i těžkosti

                           Nagy P.

14.25 – 14.45     O co se mohou opřít porodní asistentky

                           Michalová P.

14.45 – 15.00     Podpora těhotných žen, které utíkají před válkou

                           Hájková Klíčová K.

15.00 – 15.10     Diskuze

15.10 – 15.30    Občerstvení o přestávce

15.30 – 15.35   Starostlivosť o perineum pred a po pôrode

                         Grexová M.

15.35 – 16.45 hodin     IV. BLOK      Volná sdělení

Předsedající: Wilhelmová R., Veselá L.

15.35 – 15.50     Moje maminka je covid positivní…       

                           Stejskalová A.

15.50 – 16.00     Pokročilý věk ženy a jeho zdravotní důsledky na těhotenství a novorozence

                           Nedvědová D.

16.00 – 16.10     Využitie štandardizovaného pacienta v pôrodnej asistencii

                           Maskálová E.

16.10 – 16.20     Preindukce porodu pomocí dvojitého balónkového katetru ve FN Olomouc                                                                                         Andrésová M.

16.20 – 16.35     Včasná a komplexní podpora rodin s dětmi s postižením prostřednictvím služeb rané péče

                           Heroutová M.

16.35 – 16.45     Diskuze

 

16.45                  Závěr konference

I. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PORODNÍ ASISTENCE
13. – 14. května 2022, Brno